ReProduktion av tallrikar

Reproduktion av tallrikar är en förlängning av projektet RePlast. ReProduktion – projektet har bedrivits i samarbete med Mälarplast AB. Syftet är att hitta nya affärsmodeller.

I RePlast testades återtagande av plasttallrikar för produktion av nya med mycket lovande resultat. I nuvarande projekt har tallrikarna gjorts om sju gånger och tester har genomförts för att se hur cirkulationen påverkar produktens kvalitet och om jungfrulig råvara måste tillföras.

Tester visar att tallrikarna har hög kvalitet fortfarande efter sju re-cirkulationer utan ny råvara.

Projektet fortsätter med en ansökan till EFSA, European Food Safety Authority, om godkännande för metoden. Det som återstår är formuleringen av affärsmodellen som kommer troligen att bli ett hyresavtal. Slutrapporten skrivs före årsskiftet 2018-2019.