Resan som precis har börjat

Mattias Stjernström tillkännagav under EN17, att han inte bara lämnar sin roll sin VD på Klara Fastigheter. Han lämnar också sin position som sammankallande för arbetsgruppen AttitydEvolution. Mattias har sammanfattat sina tankar kring arbetet och beslutet att gå vidare och lämna plats till någon annan.

VARFÖR EN AFFÄRSPLAN FÖR EN STAD?

Ett företag utan en tydlig vision kan bli ett vilset företag. Om man ser alla företag i Eskilstuna som medarbetare i något större inser man att det behövs en gemensam plan för att hålla fokus, och för att rikta insatser rätt i förhållande till visionen.

Att jag har fått chansen att engagera mig i arbetet med Affärsplan Eskilstuna ser jag inte bara som en skyldighet utan också som en ära. Jag valde att engagera mig eftersom jag är av den åsikten att vi med ett enat näringsliv, som inte är indelat utifrån bransch, bygger något för framtiden.

NYCKELORDEN ÄR SAMVERKAN & RESPEKT

Jag tror på ett enat Eskilstuna där näringslivet jobbar med kommunen istället för mot kommunen. Där vi ser varandra som resurser. För mig handlar allt om attityder. Förbättringen kan teoretiskt ske på minuten, om vi väljer det. Ingen gynnas av interna konflikter. Men missförstå mig rätt, en del konflikter är bra för utveckling. Attityd är för mig kopplat till respekt. Respekt för att det vi ser kan tolkas olika, vi tänker olika och därmed blir även lösningarna olika.

… MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN!

Tillsammans är vi skyldiga att engagera oss i Affärsplan Eskilstuna för våra barn. Oavsett hur de i framtiden kommer att komma i kontakt med näringslivet gynnas alla av att det finns en långsiktig plan. En plan som inte bara är politisk och därmed föränderlig.

För mig är det nu hög tid att lämna plats för nästa person som tillsammans med arbetsgruppen kan arbeta fram förslag till nästa års affärsplan, som vi i näringslivet kan besluta kring på den årliga (be)Stämman.

Jag kommer alltid att jobba för Eskilstuna och kommer alltid att känna att vi kan göra mer!

Hälsningar/ Mattias Stjernström

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.