Resultat av regional företagsenkät

Eskilstuna kommun skickade ut en enkät till näringslivet i oktober. Den togs fram tillsammans med övriga kommuner i Sörmland och Region Sörmland. Enkätresultaten visade bland annat att:

  • vissa branscher har drabbats hårt av pandemin medan andra branscher och företag har haft en positiv utveckling.
  • vid enkättillfället var det fler företag som har anställt personer, än som har varslat eller sagt upp personal.
  • enkäten visar relativt högt investeringsbehov men tydligt lågt rekryteringsbehov.
  • företagarna är mer positiva till sitt eget företags utveckling än till sin bransch som helhet.
  • 26% ser behov av kompetensutveckling i sitt företag vilket får anses högt.

Läs om Eskilstunas resultat
Läs om det sammanfattande resultatet för Sörmland

Anm. Enkätresultatet ska ses som en ögonblicksbild, sedan enkäten genomfördes har läget förändrats drastiskt i och med nya lokala restriktioner som införts vilket bland annat märks i de besöksintensiva branscherna. Förhoppningen är att kunna följa upp enkäten under nästa år för att fånga eventuella förändringar i er situation och era förutsättningar, så att vi kan fortsätta mobilisera våra krafter i rätt riktning.