Kategorier
RESULTAT

 

Samordningsmöte

En ny kommunal tjänst inom Företagsservice för företag som ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet. Samordningsmötet samlar tjänstepersoner från berörda kommunala förvaltningar och bolag för att ge vägledning i företagens ärenden så effektivt som möjligt.
Resultat: mars 2018 startade initiativet och samordningsmöten genomförs nu varannan fredag

 

Effektivt Mentorskap

Ett mentorsprogram där nyanlända ungdomar matchas med fd elever från språkintroduktionsprogram som idag arbetar och/eller studerar.
Resultat: 18 elever (9 killar och 9 tjejer) samt 15 mentorer (8 tjejer och 7 killar) i åldern 20-30 år har deltagit i programmet.

 

Follow Your Star

Ett utbildningskoncept och resultat av ett samverkansarbete framtaget för att ta tillvara nyanländas intresse och tidigare erfarenheter av arbete inom restaurang, offentliga kök och grön näring.
Resultat: I juni 2018 avslutar 10 elever sin utbildning och av dessa har 7 elever redan fått jobb. Nytt intag på Follow Your Star sker efter sommaren med ca 15-20 platser.

 

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser.
Resultat: Mars 2018 var det 1088 stycken arbetsmarknadsplatser tillsatta i kommunen.

 

Curriculum Vitae – Ditt livs lopp!

Vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad. En samverkan mellan flera bemanningsföretag i Eskilstuna.
Resultat: 120 elever på Rekarnegymnasiet har fått utbildning i att skriva CV

 

 

Eskilstunautmaningen

Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland Eskilstunas skolungdomar.
Resultat:
149 antagna utmaningar
1342 deltagande elever
1278 nedladdningar av Eskilstunautmaningens app

 

Handla för Eskilstuna

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.
Resultat: 9 kampanjfilmer som har fått över 79000 visningar i sociala medier

 

Företagarnätverk

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. 
4 – 8 träffar/år med varierande teman där ledande befattningshavare från näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.
Resultat: 175 antal deltagare vid 7 olika nätverksträffar under 2017

 

Training för ledarskap och samarbete

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.
Resultat: 110 individer från näringslivet och det offentliga har deltagit i utbildningen

 

Energicentrum (E3)

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.
Resultat: 1 projektledare samt 3 delprojektledare Eskilstuna kommunkoncern arbetar med utvecklingen av Energicentrum

 

Bemanningsfrukost

Ett initiativ från Arbetsförmedlingen om att korta vägen för arbetssökande ungdomar som är redo att kliva rakt ut i arbete men fastnar i ansökningsprocessen och har svårt att nå ut. Bemanningsfrukosten är öppen för samtliga bemanningsföretag i Eskilstuna.
Resultat: Av 33 förmedlade ungdomar gick 12 direkt ut i arbete

 

Etablering- och ometableringserbjudande

För kommunens fortsatta tillväxt och utveckling är det därför
Det är viktigt att företag vill etablera sig i Eskilstuna. Eftersom företag, i sin egen beslutsprocess ofta är i kontakt med flera kommuner måste Eskilstuna kommun kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt etableringserbjudande med effektiv och hög servicenivå.
Resultat: Kvalitativt underlag genom intervjuer av respondenter från näringslivet, företagarnätverk och tjänstemän från kommunkoncernen har samlats in. Olika förvaltningar och kommunala bolag arbetar med genomförande av en ny effektivare etableringsprocess för företag. Uppbyggandet av etableringsteamet påbörjat.

 

Väx för Eskilstuna

Kampanjen Väx för Eskilstuna initierades av arbetsgruppen TillväxEvolution och vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt och skapa en attitydförändring. #växförEskilstuna – för ett hållbart och mångfacetterat näringsliv 
Resultat: 11 kampanjfilmer med olika Eskilstunaföretagare som delar sin syn på tillväxt.

 

ÖVRIGA RESULTAT

 

Affärsplan Eskilstuna kortsiktigt mål: Ungdomsarbetslösheten

2015 25%
2018 Q1 under 13%

 

Nöjd kund index kommunens service

Eskilstuna kommuns service rankas högt av företagen. 2017 års NKI-mätning för service till företag visar att kommunen höjer sitt resultat med hela två enheter och går från 75 till 77. Det gör att Eskilstuna placerar sig på näst bästa plats bland större kommuner i Sverige.

 

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Eskilstuna
Skillnad 2016-2017 + 58 placeringar

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.