Samordningsmöte

När företag ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet har de nu möjlighet att boka tid för ett så kallat samordningsmöte. Samordningsmötet samlar tjänstepersoner från berörda kommunala förvaltningar och bolag för att ge vägledning i företagens ärenden så effektivt som möjligt.

Detta är ett samarbete mellan Näringslivsenheten, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Eskilstuna Energi och Miljö, Stadsbyggnadsförvaltningen samt Fastighet och exploatering.

Läs mer här För tidsbokning kontakta Näringslivsenheten naringsliv@eskilstuna.se

Detta är ett initiativ från 2016.