Samtal om journalistikens roll

Inbjudna företag diskuterar journalistikens roll. Ett medvetet och fördjupat samarbete för såväl samhällsutveckling och näringslivsutveckling.