Samverkan för ett tryggare Eskilstuna

Igår besökte Eva Carlsson, brottsförebyggande samordnare på Eskilstuna kommun och Elin Johansson, kommunpolis Tuna Park för en dialog om trygghet och brottsförebyggande insatser.

Över 60 butiker närvarade och det var många givande samtal där fokus låg på hur man kan förhindra brott och hur vi tillsammans kan bidra till ett tryggare Eskilstuna.