Science college i Eskilstuna

”Det är väldigt viktigt för våra företag i Eskilstuna att vi får en skola som är högkvalitativ”

Gösta Reinl, Eskilstuna Fabriksförening

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening startar ett långsiktigt samarbete, Science college, för att säkerställa att eleverna får utbildningar som är anpassade för vad branschen och arbetsmarknaden kräver.

– Det här är en viktig satsning som Eskilstuna och Rinman gör tillsammans med det lokala näringslivet. När programmen och utbildningar utvecklas efter branschen och arbetsmarknadens behov skapas ännu bättre förutsättningar för att fler ungdomar kommer in i arbete. Det är ett viktigt bidrag till Eskilstunas utveckling och framtid, säger Robin Tannarp (M), ordförande i gymnasienämnden.

Rinman Science college avser Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och Naturvetenskapliga programmet. En avsiktsförklaring har upprättats för hur samarbetet ska gå till. Den innebär att skolan förbinder sig att utveckla undervisningen i dialog med företagen. Undervisningen ska innehålla praktiska moment från företagens verklighet. Medarbetare ska erbjudas löpande kompetensutveckling i senaste tekniken och företagen ska förbinda sig att ta emot elever på praktik.

– Det här betyder att vi kommer ha utbildningar som utvecklas tillsammans med näringslivet. Våra elever kommer få en utbildning med hög kvalitet där vi tydligt tar hänsyn till vilken kunskap som branschen tycker att eleverna behöver, säger Sara Berglund, rektor vid Rinmangymnasiet.

Torsdag 24 mars signerades avsiktsförklaringen av rektor Sara Berglund, gymnasienämndens ordförande Robin Tannarp (M) samt Gösta Reinl, vd Eskilstuna Fabriksförening och Jan Lindoff, projektledare Eskilstuna Fabriksförening.

– Jag tycker det är väldigt viktigt för våra företag i Eskilstuna att vi får en skola som är högkvalitativ och dit många elever söker sig, säger Gösta Reinl, vd Eskilstuna Fabriksförening.

För mer information, kontakta:
Sara Berglund, rektor Rinmangymnasiet, 016-710 63 96 Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden, 016-710 51 83 Gösta Reinl, vd Eskilstuna Fabriksförening, 070-513 15 86   Bifogade filer  Avsiktsförklaring Rinman Science College och deltagande företag