Senior Materials fortsätter växa i Eskilstuna inom elektrifieringen

PRESSMEDDELANDE 220622

Under april 2021 kungjorde Senior Material (Europa) AB att de valt Eskilstuna för sin produktion av separatorfilm till batteribranschen och främst Northvolt och nu även Freyr sedan förra veckans ingångna avtal. 

Senior Material Properties AB har ingått ett nytt markavtal med Eskilstuna kommun om 40 000 kvm, vilket ger Senior en totalyta på 19 ha för storskalig industri. Senior Material Properties AB och Eskilstuna kommun har även ingått en avsiktsförklaring om ytterligare 19 ha mark, som skall detaljplaneläggas, det säkerställer Senior Material Europe AB:s fortsatta expansion och möjliggör ytterligare en fabrik samt deras Europahuvudkontor med säte i Eskilstuna, där både produktion och R&D kommer finnas. 

Senior Material (Europe) är världsledande inom tillverkning av separatorfilm för tillverkning av litiumbatterier. Företaget har sitt huvudkontor i techhubben Shenzhen i Kina och förser batteritillverkare över hela världen med patenterade separatorlösningar. Industrianläggningarna kommer att förse bl.a. Northvolt med separatorer till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror som färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna. 

– Vi är mycket nöjda med den hjälp och det stöd vi fått från kommunen, sedan vi började bygga vår första fabrik i Europa här i Eskilstuna. Seniors strategiska mål är att bli marknadsledande och en naturlig del av den europeiska batteriindustrin. Ytterligare markreservation för utbyggnad är ett resultat av det goda samarbetet med Eskilstuna kommun och ett viktigt steg för att bli en ledande aktör i Europa. Jijun (Kevin) Zhu, VD Senior Material (Europe) AB

– Vi är glada över att kunna hjälpa Senior i sin fortsatta expansion. Företaget är centralt för att klara elektrifieringen globalt. Det är en stor aktör i Europa med säte i Eskilstuna. För vår kommun handlar det om flera hundratals jobb och inte minst framtidstro. Jag är stolt över att Senior valde Eskilstuna, säger Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna.

– Mycket glädjande att Senior fortsätter satsa här i Eskilstuna. Det blir en storskalig produktion inom elektrifieringen för den europeiska marknaden. En miljardinvestering som ger starka förutsättningar och stärker Seniors position, som en globalt stark aktör, säger Manuel Brändeborn, Marknadschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

– Det känns fantastiskt bra att vi kan vara en av möjliggörarna för Seniors framtida expansion i den nya viktiga framtidsbransch som även kommer innebära stora affärsmöjligheter för vårt befintliga näringsliv i Eskilstuna, säger David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB

För mer information, vänligen kontakta:

Senior Material (Europe) AB: Kalle Liu +46(0)76 495 49 79, kallezl@senior798.eu

Eskilstuna Logistik och Etablering: Manuel Brändeborn, +46(0)70 089 32 24. manuel.brandeborn@eskilstunalogistik.se