Shiftlabs ska stärka svensk tillverkningsindustri

PRESSMEDDELANDE 220616

45 miljoner kronor till hållbar och digital industriutveckling!
Projektet ShiftLabs har fått finansiering av Europeiska Kommissionen för att stärka svensk tillverkningsindustri


Europeiska Kommissionen finansierar ”Swedish network for Sustainable Digitalisation and human-centric Factory Transformation”, ShiftLabs, lett av Mälardalens universitet (MDU), Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), och Research Institutes of Sweden (RISE). Konsortiet kommer bli en så kallad Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) inom ramen för Digital Europe Programme som är Europakommissionens ramverksprogram för att stötta digitalisering och hållbar utveckling i Europa. ShiftLabs är en av fyra europeiska digitaliseringshubbar som beviljats i Sverige, och fått en status med ”Seal of Excellence”. Totalt beviljades 136 av 283 förslag på hubbar i Europa och kommer vara med i ett Europeiskt nätverk.

ShiftLabs kommer stötta små och medelstora tillverkande företag i deras digitala omställning, och i att tillämpa nya digitala teknologier. ShiftLabs består av fyra redan etablerade och aktiva teknikcenter: MITC i Mälardalen, SIILab i Göteborg, ASSAR i Skövde och LeanCenter och Södertälje Science Park i Södertälje, Stockholm. Dessa teknikcenter stöttas i konsortiet av RISE och EIT Manufacturing som tillhandahåller tjänster och faciliteter i hubben. Syftet med hubben är att kraftsamla och stärka redan väletablerade aktörer för att stärka Svensk tillverkningsindustri genom att tillhandahålla tjänster inom flera olika områden, t.ex. testbäddar, stöd i digitala teknologier, förändringslära inom digital omställning, digitala färdigheter och träning, samt stöd att hitta finansiering för investering i digitala verktyg. ShiftLabs kommer vara en del av det Europeiska nätverket av hubbar och kommer genom nätverket kunna samverka med andra hubbar i Europa och därigenom ytterligare stärka nationella resurser och tjänster genom internationella partnerskap.

ShiftLabs består av åtta starka samverkanspartner, inklusive fyra av de starkaste lärosätena i Sverige inom produktionsforskning. Konsortiet består av Mälardalens universitet (koordinator av projektet), Mälardalen Industrial Technology Center, Research Institutes of Sweden, Chalmers, Högskolan i Skövde, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertälje Science Park, samt EIT Manufacturing CLC North.

Genom att utnyttja den breda och djupa kunskap inom digitala verktyg och digital omställning som finns i konsortiet, tillsammans med de testbäddar, datacenters, och tekniklabb som finns, kommer ShiftLabs stötta företag inom områden så som robotik, artificiell intelligens, cybersäkerhet, och andra relevanta teknologier. Dessa teknologier, i kombination med träning, utbildning och forskning, kommer göra ShiftLabs till en nationell resurs och en naturlig del av det svenska innovationssystemet.

”Detta initiativ syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri, som är ryggraden av svensk ekonomi. Vi är väldigt glada över att vi får möjligheten att kraftsamla resurser och kompetenser inom våra redan väldigt kapabla regionala teknikcenters för att ytterligare öka och förbättra våra tjänster till tillverkningsindustrin, genom samverkan. Etablerandet av en Europeisk innovationshubb kommer också stärka vår internationella uppkoppling, och därigenom låta oss ytterligare stärka vårt utbud av tjänster till industrin genom internationella samarbeten. Vårt fokus på små och medelstora företag är viktigt då vi vet att detta är en kategori av företag som behöver extra stöd i att anamma digitala tekniker för att vara konkurrenskraftiga och nå sina hållbarhetsmål.”
Mikael Hedelind, projektkoordinator vid Mälardalens universitet

“För vårt teknikcenter betyder denna satsning att vi kan skala upp de regionala och lokala investeringar som gjorts i vår verksamhet och våra faciliteter genom både nationell och internationell samverkan. Detta kommer leda till ännu bättre tjänster till vår regionala industri och våra partners. Det är även ett sätt för oss att nå ut till fler företag som behöver stöd i sin digitala omställning. För oss är detta projekt en satsning på en nationell arena där vi kan skala upp vår verksamhet i samverkan med andra ledande organisationer i Sverige, och resten av Europa.”
Anna Bird, VD för Mälardalen Industrial Technology Center

Kontaktuppgifter:
Mikael Hedelind – Mälardalens universitetmikael.hedelind@mdu.se – +46 16 15 32 47
Anna Bird – Mälardalen Industrial Technology Centeranna.bird@mitc.se – +46 70 64 82 820