SME-dialogen 11 november

Den 11 november deltog cirka åttio aktörer på en näringslivsdialog med fokus på små och medelstora företag (SME). Deltagarna fick ta del av resultat från 60 djupintervjuer som gjorts med företagsledare i Eskilstuna där sex prioriterade områden identifierats. Dessa handlade om alltifrån bygglovsprocessen till kompetensförsörjning som deltagarna fick diskutera under en workshop i grupper. Grupperna lämnade sedan förslag på vad kommunen och näringslivet kan göra för att förbättra dessa områden.

– Jag är glad över att det kom så många idag. Företagare och tjänstepersoner från kommunen fick mötas i dialog. Jag hoppas att näringslivet tar med sig att vi från kommunens sida är lyhörda och att de kan påverka arbetet för att stärka näringslivsklimatet. Det gör vi tillsammans, säger Maria Lönnerek, näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun.

– Nu behöver vi knåda vidare med dessa tankar, idéer och förslag för att omvandla till konkreta aktiviteter. Oavsett område lyfts ordet dialog – tidig dialog är viktigt. Vi måste hitta Eskilstunamodellen för att föra dialog, rätt forum och varianter som funkar för olika frågeställningar. Det är nyckeln. Vi måste också hitta mätetalen och sätta gemensamma mål för att kunna uppfatta att vi tar oss framåt. Och såklart bli duktigare på att fira när vi gör det, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Här kommer några fler uppfångade röster: 

Daniel Johansson, vd Varubud Åkeri AB:
– Jag tycker att det är viktigt att påverka och tycka till, dels om det jag har upplevt, dels om det som kan bli bättre. Det är en utmaning både att vara en kommun och att leva i en kommun. Vi företagare vill bidra och se till att det blir bättre.

Ann Nyström, vd Viaduct AB, berättar om en insikt från dialogen: 
– Det framkom att företagen har olika typer av utmaningar. Men vi har alla i grunden ett företag att driva och vill göra fler affärer. Hur kan kommunen hjälpa till? Kanske vara dörröppnare hos stora företag som kommer till Eskilstuna? 

På plats fanns också representanter från Tillväxtrådet, som var med och initierade uppdraget att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun. Goran Raundusi, vd Rojan Food AB och medlem i Tillväxtrådet, berättar hur han upplevde dialogen.
– Ett riktigt bra event. En hel del företagare fanns på plats och engagemanget är jätteviktigt. Företagen och kommunen måste samlas. Kommunen måste agera som att företagen är deras kunder, och öka servicenivån. 

– Det viktigaste som hela tiden kommer fram är dialog mellan företag och kommunen, men också att lyfta fram bra saker som händer. Kommun och företag ska hitta varandra tidigare, tillägger Elin Trygg, grundare av Elin Maria Boutique och medlem i Tillväxtrådet

Nästa steg i arbetet är att analysera informationen som kommit in och ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet framåt.

Läs mer om SME-uppdraget här: https://bit.ly/3TBAikf