FollowYourStar

FollowYourStar är ett utbildningskoncept och resultat av ett samverkansarbete mellan Arbetsförmedlingen Sörmland, Stolt mat Sörmland, AStar och Destination Eskilstuna. FollowYourStar är framtaget för att ta tillvara nyanländas intresse och tidigare erfarenheter av arbete inom restaurang, offentliga kök och grön näring.

Syftet med konceptet är att skapa ett snabbspår för arbete och integration av personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Konceptet möter även upp kraftig ökning av rekryteringsbehov inom privata- och offentliga kök. Samverkansgruppen beslöt vintern 2016 att driva samarbetet vidare under Affärsplan Eskilstuna då idén gillats av många tillfrågade inom privat och offentlig verksamhet (FollowYourStar gick tidigare under arbetsnamnet “Snabbspår till jobb).

I juni 2018 avslutar 10 elever sin utbildning och av dessa har 7 elever redan fått jobb.
Nystart med nytt intag på Follow Your Star kommer att ske efter sommaren med ca 15-20 platser.

https://affarsplaneskilstuna.se/blogg/gastblogg-samverkan-skapar-tillvaxt-och-nya-jobb/

Ett initiativ från 2016.