Stadsmässa 2023

Att genom affärsplanens unika samarbete och gemensamma ansvar, transformera och förtäta delar av vår stad till en utvecklad identitet som attraherar både invånare och besökare samt sätter avtryck in i framtiden. 

Planen för vår/sommar/höst 2018 är att:

  • Ankra med kärnintressenter
  • Ankra med politisk majoritet samt vilja i berörda förvaltningar
  • Inhämta behov, vision, önskemål får var och en av kärnintressenterna
  • Koka ihop ovanstående
  • Genomföra gemensam WBS för att skapa grundstruktur till genomförandeplan
  • Skapa projektdirektiv för politiskt beslut/ sanktion innan val

Gästblogg: Stadsmässa 2023