Stefan Forsberg om näringslivsklimatet

Vad stärker det lokala näringslivsklimatet? Eskilstuna satsar för att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) och vill förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag – något som Stefan Forsberg tycker är viktigt.

Som vd och marknadschef för SmartFront AB är han en del i att skapa energismarta fastigheter genom uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Stefan är en av företagarna som fångats upp för att berätta om näringslivsklimatet idag.

Berätta, varför är Eskilstuna kommuns SME-satsning viktig?

– SME-företagen är en bärande del i Eskilstunas utveckling och i denna grupp av företag hämtar vi mycket av vår kunskap och underentreprenörer. Detta med en innovativ historia som kommun, något som jag fortfarande tycker finns kvar i stoltheten ”made in Eskilstuna” – ett gott varumärke när vi kommer utanför staden.

Vad tror du är nyckeln till ett bra näringslivsklimat?

– Goda samarbeten, att stötta varandra prestigelöst mellan företagen och ha koll på regelverk för att inte tappa tempo, till exempel i bygglovsprocesser. Det tror jag är nyckeln. Politiken och högskolan skapar också förutsättningar för ett gott klimat. Vi behöver anpassade utbildningar utifrån behoven på företagen. Den så kallade matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare ska fungera. Till ett starkt näringsklimat hör många delar och i allra högsta grad det som påverkar staden och handlar om tillgänglighet, enkelhet och trygghet för invånare.

Varför är ett bra näringslivsklimat viktigt?

– Ett starkt näringslivsklimat bidrar till försörjning, utveckling och hjälper företag med tillväxt. Det gör i sin tur att folk väljer att flytta hit och annat gott som kommer med ett bra företagsklimat. Här finns många bra SME-företag som är framgångsrika som vi bör lyfta som goda exempel. Det driver utvecklingen och motiverar andra framåt!

Vill du bidra med dina synpunkter, eller veta mer om SME-satsningen? Ta reda på mer via: https://bit.ly/3TaP1Tk