Stort grattis till Eskilstunas näringsliv

Idag beslöt kommunfullmäktige att anta Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Beslutet markerar en viktig milstolpe – kommun och näringsliv tar tillsammans ett stort steg mot att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Denna plan är resultatet av ett års nära samarbete med er lokala företagare, och visar vår gemensamma ambition att stärka Eskilstunas position som en företagsvänlig stad med ett starkt företagsklimat. Tillsammans har vi identifierat fokusområden och konkreta aktiviteter som är avgörande för att nå vårt mål.

👉Här kan du läsa planen:
https://bit.ly/Plan2024–2027

“Kommunfullmäktiges beslut idag visar hur mycket Eskilstuna kommunkoncern prioriterar företagande och ett starkt näringslivsklimat. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag här. Att främja tillväxt hos våra lokala företag är avgörande för att vi ska kunna skapa en levande och hållbar stad, och för att öka antalet jobbtillfällen,” säger Jari Puustinen, kommunalråd (M).

“För att vi ska nå målen måste vi fortsätta vårt redan fina samarbete med näringlivet. Vi i kommunen bär ansvaret för att skapa förutsättningar och aktiviteter för att nå målen, men våra företagare måste också delta i arbetet och ta egna initiativ. Det är också ett gemensamt ansvar att sprida goda exempel som stärker bilden av Eskilstuna som Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag, “ säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Tillsammans kan vi göra Eskilstuna till en ännu bättre plats att arbeta, studera och leva i – helt enkelt ett mer hållbart och attraktivt Eskilstuna. Låt oss ta tillvara på denna möjlighet och arbeta tillsammans för att uppnå våra mål. Dela gärna era tankar, idéer och framgångshistorier med oss!