Svenskt Näringsliv deltog i näringslivsdialogen

– En attityd är ingen policy att sätta in i en pärm, det är en kultur. Ett näringslivskontor kan inte ändra allt, det måste in i varje vrå av kommunens verksamhet. Företagare kan hjälpa till att stötta kommunens utveckling genom att återkoppla hur de upplever kontakten med kommunen, bra som dåliga erfarenheter är viktiga, säger Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt Näringsliv Mälardalen.

Sofia Sjöström var en av gästerna vid Eskilstuna kommuns Näringslivsdialog som hölls i mitten av november.
Här kan du lyssna på dialogen som är indelad i tre block.
Block 2 Attityd

.