Svenskt Näringsliv presenterar enkätresultat #företagsklimat

Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet från den årliga enkäten om företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Sofia Sjöström, regionchef Södermanland, har skrivit en artikel om  utvecklingen i sitt upptagningsområde.

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/sodermanland/battre-lokalt-foretagsklimatkonkreta-atgarderen-mojlig-framgangsf_1170923.html

Företagsklimatet i Eskilstuna får ett sammanfattande omdöme på 3.3 vilket är oförändrat jämfört med 2020. 

Läs mer om enkäten och ta del av resultatet här