Svenskt Näringslivs företagsenkät

Har du koll på Svenskt Näringslivs företagsenkät?
Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner för att få en bild av nuläget. Nu har enkäten skickats ut till slumpmässigt utvalda företag inom olika branscher, och Eskilstuna kommun hoppas att många svarar.

Men varför är det så viktigt att företagarna besvarar enkäten?
“Vi vill veta vad företagen tycker – både vad vi behöver förbättra och vad vi är bra på. Svaren blir en del av det underlag vi utgår från för att utveckla vår organisation och kunna stärka företagsklimatet. Det är en högt prioriterad fråga för kommunen. Vi har som mål att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag, och för att nå dit behöver vi ta del av företagens upplevelser”, förklarar Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Vill du veta mer om Svenskt Näringslivs företagsenkät? Läs vidare här