Sveriges matstad 2030

Sveriges matstad 2030 handlar om att stärka gastronomin i Eskilstuna, skapa fler arbetstillfällen genom en samarbetsmodell mellan fastighetsägare, restaurangbranschen och kommunen.