Ta del av livesändningen #bestämma2022

Tisdag 3 maj 2022 genomförde vi (be)STÄMMAN 2022. Affärsplan Eskilstuna är ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga aktörer och tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och samhällsutveckling. (be)STÄMMAN är Affärsplan Eskilstunas egen ‘stämma’ för hur vi tillsammans vill utveckla Eskilstuna. I år arrangerades stämman för sjunde året i ordningen. Denna gång fysiskt på plats i fullmäktigesalen, Stadshuset i Eskilstuna.

Här kan du ta del av livesändningen. Det går enkelt att navigera till den punkt på dagordningen du vill se.

DAGORDNING för (be)STÄMMA 2022
§1 Välkomna och öppnande av stämman
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Presentation av agenda 
§4 Verksamhetsberättelse
§5 Affärsplan Eskilstuna
§6 UngdomsEvolution
§7 Tillväxtrådet
§8 Fokus trygghet
§9 Centrumutveckling
§10 Beslutspunkter 
§11 Beslut av förslag
§12 Summering 
§13 Avslutning

Alla tjänar på ett starkt lokalt näringsliv – varmt välkommen till årets viktigaste möte!

Tack för detta år tillsammans!

Maria Lönnerek och Stina Adolfson Kiviaho