Energy Evolution Center

Upphandlingen av en byggnad i framkant ligger ute – Energy Evolution Center ska stå färdigt för inflyttning under första kvartalet 2020 och vara placerad endast några minuter från Energimyndigheten i Eskilstuna. Upphandlingen hittar du i TendSign med benämningen ”Eskilstuna Kommun 1843” och är öppen till och med 20 september.

Energy Evolution Center

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster. Uppstarten har skett, initiativet är igång och har blivit Energy Evolution Center – en plats där människor, företag och organisationer möts för att driva energiomställningen framåt och bidra till framtidens energilösningar. Linda Werther Öhling, Eskilstuna kommun är projektledare och du … Läs mer