Eskilstunautmaningen

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar. Alla kommunala gymnasieskolor (Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskil gymnasium) är med i Eskilstunautmaningen. Målsättningen är att samtliga gymnasieskolor … Läs mer