Handla för Eskilstuna fortsätter sin kampanj

Initiativet Handla för Eskilstuna fortsätter sin kampanj som syftar till att medvetandegöra de positiva effekterna av lokal handel. 

Kampanjens mål är att få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad. Genom att handla lokalt gör du ett aktivt val att stödja lokalt företagande men också samhället, vilket i sin tur bidrar till en levande och välmående stad.

Handla för Eskilstuna

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga. Initiativet Handla för Eskilstuna har under året kontinuerligt fortsatt med sin kampanj ‘Handla för Eskilstuna’ som syftar till att medvetandegöra de positiva … Läs mer

Gästblogg: Handla för Eskilstuna

Det är rätt häftigt att kunna säga att jag är stolt! Stolt över den förändring som Eskilstuna nu befinner sig i. Stolt över den samproduktion som växer sig allt starkare mellan näringslivets alla aktörer och Eskilstuna kommun. Och stolt över det bubblande engagemang som finns inom vår stad. Tack vare Affärsplan Eskilstuna skapas fler och nya möjligheter till samproduktion.