Tankar om Byggfrukost

4 snabba frågor till Eskilstuna kommuns nya planchef Jacob Lithammer som var inbjuden till senaste byggfrukosten. Den handlade om Stadsmässa 2023 och nu håller initiativtagarna ett nytt möte med fokus på konkretisering, utmaningar och nästa steg för initiativet som engagerar både det privata och det offentliga.

Varför var du här idag?

Jag var intresserad av vad affärsplan Eskilstuna är och mer specifik tankarna kring en stadsmässa.

Hur upplevde du mötet?

Jag upplevde ett härligt gäng med många kreativa och engagerade personer som bor och verkar i Eskilstuna. Energin var på topp!

Vad skulle du vilja ha för teman på kommande Byggfrukostar?

Jag vill gärna prata mer om stadsutveckling och särskilt vad invånare och verksamma vill med Eskilstuna. Vart ser vi oss i framtiden och vilken stad ska vi vara.

Vad är det bästa med Eskilstuna?

Då jag bor i Västerås har jag inte hunnit upptäcka allt med Eskilstuna men jag känner extra starkt för Fristadstorget som verkligen är en plats för alla. Inte alla städer som lyckas skapa ett så bra torg vilket staden ska ha en stor eloge för.

Nästa Byggfrukost sker den 20 november.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.