Tillväxtråd 2023

Syfte

 • Att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv 
  och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Uppdrag

 

 • Arbeta för en hållbar tillväxt i Eskilstunas näringsliv
 • Arbeta mot Affärsplan Eskilstunas kort- och långsiktiga mål
 • Stärka kontakterna / relationerna mellan näringslivet och Eskilstuna kommun

 

 

Tillväxtrådets form

 

 • Rådet ska bestå av 10-12 lokala företagare, två från respektive bransch, som agerar företrädare för sitt verksamhetsområde
 • Mandat på 2 år
 • Avsiktsförklaring

Marie Svensson

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?Kompetensförsörjning och yrkesutbildningar. Jordbruksföretagen ska ses som verkliga hjältar och inte som en miljöbelastning.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?

En verklig plan för kompetensförsörjning. Inte bara till jordbruksföretagen utan också till andra branscher och yrken. Jag hoppas också att vi lyckas få mer trygghet överallt, liksom minskad brottslighet.

Goran Raundusi

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Jag brinner för frågor gällande trygghet och attraktivitet för staden som jag tycker hänger lite samman med varandra.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
Vi ska ha en konkret plan för centrum-utvecklingen och attraktivitet men såklart även för de övriga fokusområdena. 

Niclas Johansson

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Trygghet och säkerhet kopplat till utbildning, skola och företagande bland annat.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
Vi som näringsidkare har inom vår bransch stora problem med att hitta medarbetare som har koll på grundläggande värderingar som borde gälla på en vanlig arbetsplats. Det handlar inte om vilken skola de har gått på utan om vilka värderingar man bär med sig.

Annika Skog

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Landsbygdsfrågor, kommunikation och service till företag. Det ska vara gynnsamt att starta och driva företag i Eskilstuna.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
Resultat! En ökad kommunikation mellan företagare och kommunen.

 

Martina Schagerlund

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Kompetensförsörjning och yrkesutbildningar. Jordbruksföretagen ska ses som verkliga hjältar och inte som en miljöbelastning.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
En verklig plan för kompetensförsörjning. Inte bara till jordbruksföretagen utan också till andra branscher och yrken. Jag hoppas också att vi lyckas få mer trygghet överallt, liksom minskad brottslighet.

 

Göran Pettersson

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Jag representerar besöksnäringen och främst då hotell- och restaurangbranschen. Det jag brinner för är en lösningsorienterad och rättssäker service och myndighetsutövning.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
Jag hoppas att vi får driv i frågan om kommunens attraktivitet men också att vi får till en ökad dialog mellan branscherna och kommunens tjänstepersoner. Det är viktigt att vi får en ökad förståelse för varandras roller och verklighet.

 

Susanne Wilander

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
Stärka kunskapen om kommunens arbete och möjligheter för våra lokala enskilda företagare. Hur få våra ”vanliga” företagare informerade om vad de kan använda kommunen till i just sin bransch. 

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
Förhoppningsvis har vi nått ut till fler företag med vad kommunen har för möjligheter att stötta och hjälpa den ”vanlige företagaren” med.

 

Lista med Tillväxtrådets aktiviteter

Nedan hittar du en lista med pågående aktiviteter som Tillväxtrådet arbetar med. Aktiviteterna startade redan 2021 med Tillväxtrådet som drev projekten under år 2021 och 2022.
Du kan läsa mer om Tillväxtrådet 21/22 här och även läsa intervjuer med de ansvariga.

 • Kameraskyltar på Nybrogatan ✅
 • Trygghetsdialoger med handeln gällande EST/Embrace-systemet ✅
 • Trygghetsskrivelse – investera i trygghet ✅
 • Deltagit i Brå-möten ✅
 • Träffat politiken i olika konstellationer ✅
 • Påverkat inriktningspunkterna till 2023 ✅
 • Tagit fram och börjat beta av actionlist ✅
 • Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in näringslivet till kontinuerliga träffar ✅
 • Identifierat exploaterbar mark i Vilsta ✅
 • Tagit fram ett direktupphandlingsregister och utvecklat upphandlingswebben ✅
 • Avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägarna framtagen och påskriven ✅
 • Handlingsplan tillsammans med fastighetsägarna framtagen ✅
 • Fastighetsägarträff genomförd ✅
 • Uppställningsplatser för foodtrucks identifierade och fastställda ✅
 • Information-och diskussionsträffar för handeln tillsammans med polis och brottsförebyggande ✅
 • Jobbmässa för ungdomar 18-24 år ✅
 • Identifiera intresse vid järnvägsspår i Vilsta ✅
 • Fokusgrupp för Vilsta industriområde framtagen ✅
 • Leverantörsregister framtaget ✅
 • Anbudsutbildning genomförd ✅
 • Informationsträffar gällande upphandling genomförda ✅
 • Paketera Kompetensgallerians erbjuande till företag. Skillstunakampanj där snabbspår ingår ✅
 • Eskilstuna Competence Services – underlättar vid större kompetensbehov. Även för befintliga företag ✅
 • Kompetensbehovsplan framtagen. Gymnasie- och yrkesvux samt YH ✅
 • Pågående samarbete med Mälardalens studentkår, J3 och linjeföreningar 
 • Arbetar för att tillhandahålla en lokal i centrum för individer som arbetar brottsförebyggande 
 • Arbetar för att paketera Vilsta som industripark 2 
 • Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-kommun 
 • Stärka entreprenörskapet i Eskilstuna, en grundbult i utbildning