Tillväxtråd 2023

Syfte

Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Uppdrag

Tillväxtrådets uppdrag är att:

  • Arbeta för en hållbar tillväxt i Eskilstunas näringsliv
  • Arbeta mot Affärsplan Eskilstunas kort- och långsiktiga mål
  • Stärka kontakterna / relationerna mellan näringslivet och Eskilstuna kommun
  • Arbeta för Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag 

Tillväxtrådets form

Tillväxtrådet består av 10 lokala företagare från olika branscher som agerar företrädare för sitt verksamhetsområde. Mandat på 2 år.