Tillväxtråd

Syfte

Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Uppdrag

Tillväxtrådets uppdrag är att:

 • Arbeta för en hållbar tillväxt i Eskilstunas näringsliv
 • Arbeta mot Affärsplan Eskilstunas kort- och långsiktiga mål
 • Stärka kontakterna / relationerna mellan näringslivet och Eskilstuna kommun

 

Prioriterade frågor

Tillväxtrådets prioriterade frågor 2021/2022 är:

 • Trygghet och säkerhet
 • Tillväxt för små och medelstora företag #SME
 • Kompetensförsörjning
 • Branschbredd
 • Kulturfrågan
 • Centrum

Läs mer om Tillväxtrådets prioriteringar 

Tillväxtråd 2021/2022

Tillväxtrådets form

Tillväxtrådet består av 10 lokala företagare, två från respektive bransch, som agerar företrädare för sitt verksamhetsområde. Mandat på 2 år.

Verksamhetsområden 2021/22 är:

 • industri/tillverkning
 • industri/produktion
 • centrum
 • bygg & fastighet
 • företagsservice & tjänster