Tillväxtrådet 2021/22

Det här är företagarna som ingår i Tillväxtrådet 2021/22

Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Företagarna agerar företrädare utifrån sina respektive verksamhetsområden och fokuserar på följande prioriterade frågor:

-Trygghet & säkerhet

-Tillväxt för små och medelstora företag

-Kompetensförsörjning

-Branschbredd

-Kulturfrågan

-Centrum

Företagarna finns presenterade var och en på Tillväxtråd