Tillväxtrådet: Annika Skoog

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! 🌟

Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Under kommande veckor kommer ni att få lära känna Tillväxtrådets nya medlemmar. Näst på tur är Annika Skoog som driver Wäsby Magasin.

Hej Annika. Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?
– Eskilstuna står idag inför stora utmaningar när det gäller att få till attraktiviteten i innerstaden. Vi har samma utmaningar som många andra små- och medelstora städer med ”centrumdöden”. Självfallet måste fokus därför ligga på att utveckla stadskärnan. Det är dock också viktigt att lyfta landsbygden då Eskilstuna har många duktiga och drivna entreprenörer som attraherar besökare till vårt Eskilstuna.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
– Landsbygdsfrågor, kommunikation och service till företag. Det finns såklart fler frågor som är viktiga såsom trygghet. Det ska vara gynnsamt att starta och driva företag i Eskilstuna. Det är oerhört viktigt med bra kommunikation och ökad förståelse för företagarens utmaningar. Till exempel behövs kortare handläggningstider för det kommer att gynna företagaren positivt.

Vilket av de sex fokusområdena kommer du att fokusera extra på?
– Alla områden känns viktiga men ska jag välja: Kommunikation och dialog mellan näringslivet och kommunen, Trygghetsfrågan och Kommunens service till företag.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
– Resultat! En ökad kommunikation mellan företagare och kommunen.