Tillväxtrådet: Göran Pettersson

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! 🌟

Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Näst på tur är Göran Petersson från Vilsta Sporthotell.

Hej Göran! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?
– Målsättningen att bli Sveriges bästa SME-kommun (SME= små och medelstora företag) är bra! Jag har drivit företag länge och har varit med i många nätverk. Idag upplever jag att politikerna är positiva men att det ibland kör fast hos tjänstepersonerna. Här önskar jag en förändring där även tjänstepersonerna blir mer lösningsorienterade.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
– Jag representerar besöksnäringen och främst då hotell- och restaurangbranschen. Det jag brinner för är en lösningsorienterad och rättssäker service och myndighetsutövning.

Vilket av de sex fokusområdena kommer du att fokusera extra på?
– Förutom kommunens service och bemötande, som är viktigt för att vi ska kunna fokusera på vår verksamhet, är besöksnäringen är en viktig bransch för Eskilstunas attraktivitet. Vi behöver locka fler besökare och invånare till kommunen. Jag kommer därför att fokusera extra på: Attraktivitet och på området Service och bemötande. Samtidigt tycker jag att Dialog och kommunikation samt Kompetensförsörjning är viktiga områden att arbeta med.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
– Jag hoppas att vi får driv i frågan om kommunens attraktivitet men också att vi får till en ökad dialog mellan branscherna och kommunens tjänstepersoner. Det är viktigt att vi får en ökad förståelse för varandras roller och verklighet