Tillväxtrådet: Goran Raundusi

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna!

I våras tillträdde det nya Tillväxtrådet på Affärsplan Eskilstunas viktigaste beslutsmöte (be)Stämman. Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Under kommande veckor kommer ni att få lära känna Tillväxtrådets nya medlemmar. Näst på tur är Goran Raundusi, vd på Rojan Food AB.

Hej Goran! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?

– Trots omständigheterna med det svåra ekonomiska läget som gör att många bolag har det väldigt tufft och kämpar, tycker jag att näringslivsklimatet i Eskilstuna är bra. Jag brukar titta på rankingar av näringslivsklimatet som olika institut gör. Enligt vissa av dessa rankingar tappar Eskilstuna i rankning men jag tycker inte att de ger en exakt och riktig bild av klimatet. Många företagare ser tvärtom ett vänligare näringslivsklimat och att det händer mycket positivt i kommunen. Jag ser däremot utmaningar inom andra områden som attraktivitet i staden, speciellt innerstaden, där vi liksom andra städer har ett viktigt ett arbete framför oss.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?

– Jag brinner för frågor gällande trygghet och attraktivitet för staden som jag tycker hänger lite samman med varandra.

Vilket av de sex fokusområdena kommer du att fokusera extra på?

– Jag kommer fokusera mycket på området Attraktivitet, trygghet och centrumutveckling men även området Kommunikation mellan näringsliv och kommunkoncern.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?

– Vi ska ha en konkret plan för centrumutvecklingen och attraktivitet men såklart även för de övriga fokusområdena. De första åren kartlade vi olika problemen inom de olika fokusområdena. Nu behöver vi se konkreta resultat.