Tillväxtrådet: Marie Svensson

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! 🌟

I våras tillträdde det nya Tillväxtrådet på Affärsplan Eskilstunas viktigaste beslutsmöte (be)Stämman. Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Under kommande veckor kommer ni att få lära känna Tillväxtrådets nya medlemmar. Först ut är Marie Svensson, vd på Tjeders, ett nygammalt ansikte i sammanhanget då hon är en av två tidigare medlemmar som blivit omvalda.

Hej Marie! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?
Samma utmaningar finns i Eskilstuna som i de flesta andra kommuner inom min bransch. Det handlar om ökade kostnader och utmaningar med att få tag på rätt kompetens.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
• Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommun.
• Kompetensförsörjning.
• Tillväxtförutsättningar och hållbar näringslivsutveckling.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
• Mer konkreta handlingsplaner och mål.
• En större förståelse för varandra (kommun/näringsliv) och ett fortsatt bättre klimat för små- och medelstora företag.
• Se mer resultat! Första åren har handlat om kartläggning, nu är det dags för action och resultat.