Tillväxtrådet: Martina Schagerlund

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna!

I våras tillträdde det nya Tillväxtrådet på Affärsplan Eskilstunas viktigaste beslutsmöte (be)Stämman. Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Under kommande veckor kommer ni att få lära känna Tillväxtrådets nya medlemmar. Näst på tur är Martina Schagerlund som driver jordbruksföretag på familjegården Lindholms Gård.

Hej Martina! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?

– Utifrån min bransch, jordbruksnäringen, upplever jag att vi är ganska osynliga. Det handlar mycket om centrala Eskilstuna. Vi har börjat närma oss varandra men det är alldeles för lite. Exploateringen av åkermark har vi haft uppe till diskussion. Den gröna näringen ska vara en tillgång för kommunen – inte en miljöfara och/eller belastning. Jag tycker att kommunen ska arbeta för att ta fram en självförsörjningsgrad. Skog, åker och bete behövs att för att kunna producera livsmedel.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?

– Kompetensförsörjning och yrkesutbildningar. Jordbruksföretagen ska ses som verkliga hjältar och inte som en miljöbelastning.

Vilket/vilka av de sex fokusområdena kommer du att fokusera extra på?

– Kompetensförsörjning och Tillväxtförutsättningar.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?

– En verklig plan för kompetensförsörjning. Inte bara till jordbruksföretagen utan också till andra branscher och yrken. Jag hoppas också att vi lyckas få mer trygghet överallt, liksom minskad brottslighet.