Tillväxtrådet: Niclas Johansson

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! 🌟

I våras tillträdde det nya Tillväxtrådet på Affärsplan Eskilstunas viktigaste beslutsmöte (be)Stämman. Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Under kommande veckor kommer ni att få lära känna Tillväxtrådets nya medlemmar. Näst på tur är Niclas Johansson, Vd Exma Säkerhetssystem AB.

Hej Niclas! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?
– Näringslivsklimatet kan liksom allt annat förbättras. Mellan bolag i vår bransch och kommunens tillståndsmyndigheter förekommer i min mening alltför ofta motstridiga besked från olika instanser. Ett godkännande från Byggnadsnämnden kan till exempel ogiltigförklaras av Miljökontoret. I dessa fall måste vi som näringsidkare driva frågan mot båda enheterna parallellt på egen hand. Varför inte en kontakt eller ingång till kommunen som ser till helheten?

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
– Trygghet och säkerhet kopplat till utbildning, skola och företagande bland annat. När vi som företag träffar kunder och leverantörer som inte kommer ifrån vår kommun, börjar i princip alltid diskussionerna med att vi får förklara hur vi i Eskilstuna har det med trygghet och säkerhet. Det vill jag ska förändras.

Vilket av de sex fokusområdena* kommer du att fokusera extra på?
– Fokusområdet trygghet överskuggar i min mening övriga fokusområden. Samtidigt finns ett stort behov av ett bra arbete inom många av de övriga områdena då de samverkar med varandra och påverkar helheten.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
– Vi som näringsidkare har inom vår bransch stora problem med att hitta medarbetare som har koll på grundläggande värderingar som borde gälla på en vanlig arbetsplats. Jag syftar på att komma i tid, hälsa på sina kollegor, lägga ifrån sig mobiltelefonen och skilja på rätt och fel. Det handlar inte om vilken skola de har gått på utan om vilka värderingar man bär med sig. I detta sviktar dagens samhälle i min mening och tror också det är grunden till den problematik vi har idag med trygghet och säkerhet.

Samarbetet mellan Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun bör mynna ut i ett antal konkreta förslag i form av metoder och riktlinjer för att komma till bukt med alla dessa utmaningar. Min vision är att det i slutänden ska påverka allas trygghet och säkerhet i en positiv riktning, likväl framtidens medarbetare.