Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun jobbar mot målen

Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun går från klarhet till klarhet – tillsammans mot målet!

Tillväxtrådet som består av tio lokala företagare från olika branscher fungerar som ett aktivt och professionellt bollplank till oss inom kommunen. Tillväxtrådets arbete syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett växande och starkare näringslivsklimat i Eskilstuna, samt stärka relationerna mellan det lokala näringslivet och kommunen.

Tillväxtrådet har under de senaste åren, tillsammans med kommunen identifierat de mest prioriterande aktiviteterna under sex fokusområden.

De aktiviteter som Tillväxtrådet varit involverade i startade 2021. Flera aktiviteter har kommit i mål, andra pågår och andra är på väg att startas upp. Här nedan ser ni några exempel på redan avklarade aktiviteter.

Bra jobbat av alla inblandade!

Målet ”Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag” kommer från början från Tillväxtrådet. För att vi ska nå dit måste vi fortsätta vårt redan fina samarbete med näringslivet. Vi i kommunen bär ansvaret för att skapa förutsättningar och aktiviteter för att nå målen, men ni företagare måste också delta i arbetet och ta egna initiativ.

Vill du engagera dig? Varmt välkommen att anmäla ditt intresse i någon av de gemensamma aktiviteterna.

👉Anmäl dig gärna på: https://bit.ly/SME-engagemang

10 exempel på genomförda aktiviteter:

✅Kameraskyltar på Nybrogatan

✅Trygghetsskrivelse i syfte att få lokala företagare att investera i ökad trygghet

✅Information-och diskussionsträffar för handeln tillsammans med polis och brottsförebyggande som en del av trygghetsarbetet

✅Jobbmässa för ungdomar 18–24 år för att få fler unga i jobb

✅Kompetensbehovsplan framtagen utifrån näringslivets nutida och framtida kompetensbehov. Gymnasie- och yrkesvux samt YH

✅Eskilstuna Competence Services – nytt samarbete mellan bemanningsföretagen i Eskilstuna, Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen och Mälardalens universitet för att kunna erbjuda företag en helhetslösning vid större rekryteringsbehov

✅Träffat politiker och tjänstepersoner i syfte att lyfta det lokala näringslivets perspektiv och behov

✅Nytt leverantörsregister, utveckling av upphandlingswebben och upphandlingsseminarier för att fler lokala företag ska kunna och vilja delta i offentliga upphandlingar

✅Avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägarna framtagen och påskriven

✅Uppställningsplatser för foodtrucks identifierade och fastställda

✅Fokusgrupp för Vilsta industriområde framtagen