Tillväxtrådet sätter strategin inför hösten

Häromdagen träffades Tillväxtrådet för att sätta strategin inför hösten.

Tillväxtrådet består av tio företagare från olika branscher i Eskilstuna. Uppdraget som medlemmarna i Tillväxtrådet har är att stärka förutsättningarna för ett växande och förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

Grunden för det framtida arbetet är en handlingsplan ”Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag” som innehåller sex identifierade fokusområden.

🎯Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncern

🎯 Attraktivitet, Trygghet och Stadskärnans utveckling

🎯 Service till företag och intern samverkan

🎯 Kompetensförsörjning

🎯 Upphandling inom kommunkoncernen

🎯 Tillväxtförutsättningar & hållbar näringslivsutveckling

Målet med detta arbete är att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag.

Läs mer om Tillväxtrådet här