Tillväxtrådet: Susanne Wilander

Låt oss presentera – nya Tillväxtrådet i Eskilstuna! 🌟

Tillväxtrådet med mandat i två år består av tio lokala företagare från olika branscher. Tillväxtrådets syfte är att stärka förutsättningarna för ett växande näringsliv och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna samt stärka kontakterna/relationerna mellan näringsliv och kommunen.

Näst på tur är Susanne Wilander från Adsum.

Hej Susanne! Hur upplever du Eskilstunas näringslivsklimat utifrån din bransch?
– Näringslivsklimatet i vår bransch är ganska bra. Vi jobbar väldigt självständigt, utifrån kommunens perspektiv. Vi arbetar direkt med våra kunder/lokala marknad. Vi styrs av lagar och föreskrifter på nationell nivå och är således inte så påverkade av den lokala nivån.

Vilka frågor kommer du att driva i Tillväxtrådet?
– Det jag tycker är intressant är hur det går att stärka kunskapen om kommunens arbete och möjligheter för våra lokala enskilda företagare. Hur få våra ”vanliga” företagare informerade om vad de kan använda kommunen till i just sin bransch. De som äger och driver sina företag sedan en tid tillbaka och aldrig har behövt veta vilken hjälp och stöd som finns hos kommunen.

Vilket av de sex fokusområdena kommer du att fokusera extra på?
– Det fokusområde som tilltalar mig mest är ”Service till företag och intern samverkan”.

Vad har Tillväxtrådet och Eskilstuna kommun uppnått om ett år?
– Förhoppningsvis har vi nått ut till fler företag med vad kommunen har för möjligheter att stötta och hjälpa den ”vanlige företagaren” med.