Tillväxtrådet träffades på Bolinder Hotell

Tillväxtrådet och Fler jobb-utvecklingsgruppen träffades på ”Bolinder hotell” för att diskutera hur vi kan bli Sveriges bästa SME-kommun. För att nå dit behöver kommun och näringsliv arbeta tillsammans.

Näringslivsavdelningen driver arbetet med att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-kommun) till år 2030. Förslaget har tagits fram tillsammans med Tillväxtrådet och beslutet har fattats i Kommunfullmäktige.

– Ett växande näringsliv är en grundläggande förutsättning för Eskilstunas fortsatta utveckling. För att öka tillväxten i näringslivet måste förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och etablera företag förbättras i Eskilstuna, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Det första steget med att skapa en nulägesbild om hur Eskilstunas näringsliv mår är redan igång. Detta sker genom 60 djupintervjuer med ägare/vd:ar från små och medelstora företag i Eskilstuna samt dialog med fyra näringslivsstyrelser. Resultaten kommer sedan att presenteras på en SME-dialog den 11 november, som kombineras med en workshop. Tillsammans lägger detta grunden för en kommande handlingsplan.

Bidra med dina synpunkter här