Tillväxtrådet vill göra verkstad av SME-planen

Den 6 september träffades Eskilstunas nya Tillväxtråd på Elite stadshotellet. På agendan stod kommunens plan för hur Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

– Vi kan kraftsamla på målet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för företagare, säger Martina Schagerlund som är ny i Tillväxtrådet.

Tillväxtrådet består av tio representanter för fem områden i näringslivet. Rådet fungerar som bollplank för politiken och verkar för ett bättre näringslivsklimat. Det nuvarande Tillväxtrådet valdes vid Affärsplan Eskilstunas Bestämma i maj i år. Goran Raundusi och Marie Svensson återvaldes.

– Tanken är att vi ska ta med oss det arbete som vi har gjort de senaste två åren och försöka arbeta in det i det nya Tillväxtrådet, säger Goran Raundusi och fortsätter:

– Vi kan påverka, vi har mandat att påverka. Från politikerna är det bara jättepositivt.

De övriga åtta medlemmarna i Tillväxtrådet är nya: Ola Nilsson, Susanne Wilander, Göran Pettersson, Mårten Sporrong, Niclas Johansson, Martina Schagerlund, Daniel Johansson och Annica Skoog.

Enligt Goran Raundusi handlar det nu om att implementera det som har beslutats tidigare. Kommunen har i samverkan med bland annat Tillväxtrådet tagit fram en plan för hur Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag till år 2030.
Planen har sex fokusområden:

• Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncern.
• Attraktivitet, trygghet och stadskärnans utveckling.
• Service till företag och intern samverkan.
• Kompetensförsörjning.
• Upphandling inom kommunkoncernen.
• Tillväxtförutsättningar och hållbar näringslivsutveckling.

– En del känner att de har en utmaning med kompetensförsörjningen. Jag var en som tyckte att trygghet var viktigt. Saknar vi den känner vi inte att vi har attraktivitet till Eskilstuna, man vill inte återinvestera, man vill inte växa i stan. Det är vi själva som har satt de olika områdena utifrån våra olika branscher, säger Goran Raundusi.

Han konstaterar att det inte bara är Eskilstuna som har problem med centrumdöd och otrygghet.

– Vi vet att från kommunens sida görs det väldigt bra grejer.

För första gången har Tillväxtrådet en representant för de gröna näringarna i form av Martina Schagerlund.

– Jag är jätteglad att jag blev tillfrågad för jag ville lyfta några frågor så att kommunen förstår vikten av att de ska ha ett jordbruk i kommunen. Jag känner att politikerna har en förståelse för industrin och dess behov av arbetskraft och att de vill bygga ut. De ser alla de här arbetstillfällena, men vi är väldigt många småföretagare inom jordbruk och sedan sysselsätter vi många runtomkring i andra företag, verkstäder och så.

Martina Schagerlund vill bland annat värna åkermark så att Eskilstuna kan ha en viss försörjningsgrad. Andra viktiga frågor för jordbruket gäller avrinning, bygglov, infrastruktur och kommunikationer.

– Vi vill ju ha tillväxt på jordbrukssidan också.

JOACHIM SORBE