Tre frågor till Jenny Berg #näringslivsdialog

Tre frågor till Jenny Bergh, Exec coach, ICF, Proffessional Certified Coach, Coach och Ledarutvecklare samt grundare och ledare för Khraft AB och Learn Coaching AS. Hon är en av deltagarna i näringslivsdialogens panel den 23 april – fokus på upphandling och ökade affärsmöjligheter.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Det innebär att det finns gott om möjlighet för nätverkande mellan företag. Att kommunen, region och stat arbetar för att underlätta för företagande samt bidrar till ett positivt synsätt på företagande. Det innebär också en öppen attityd gentemot alla branscher samt ger alla möjlighet till utveckling.

Vad är din syn på upphandling kopplat till ökade affärsmöjligheter?
– I grunden positiv till upphandling. Lagen är där för att ge alla möjlighet till bra affärer med offentlig sektor. Det innehåller dock en hel del utmaningar från både upphandlande myndighet samt från företag. Företag som satsar mycket på upphandling får naturligtvis en kompetens kring att svara på upphandlingar. Bland små tjänsteföretag så är det många som inte ser samma möjligheter med upphandling. Miljöaspekten är en viktig punkt och borde vägas in mer. Stödja lokalt företagande är en annan viktig aspekt som går i samma linje.

Varför ska man delta i dialogen?
– Det är alltid viktigt att delta i samtal om sådant som berör oss alla. Viktigt att vara en del i att skapa det positiva företagarklimat som vi alla önskar oss.

Läs mer om dialogen 23/4 och anmäl dig på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger
#affärsplaneskilstuna #eskilstuna #näringslivsdialog #näringslivsklimat #upphandling

Eskilstuna kommun