Tre snabba frågor till Tommy Malm

Ett sätt att stärka näringslivsklimatet är genom dialog mellan det privata och det offentliga. Vi passade på att ställa 3 snabba frågor till kommundirektör Tommy Malm inför dialogen som har fokus på näringslivsklimatet.
 
Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Att vi i Eskilstuna hjälps åt för att stärka varandra. Viktiga delar handlar om goda kommunikationer, marktillgång, god kompetensförsörjning och bra och tydlig service från kommunens verksamheter.
 
Hur kan Affärsplan Eskilstuna ytterligare bidra till detta?
– Jag tänker främst på tre delar:
• Genom att bidra i kompetensförsörjning. Allt från grundskola och gymnasiet till att lyssna in efterfrågan och matcha med yrkesutbildningar för att möta behov med vår arbetskraftsreserv. Möjliggöra Mälardalens tekniska universitet.
• Tillgång till mark för företag som vill växa och möjliggöra etableringar så att näringslivet blir större och bredare vilket i sig skapar nya leveransmöjligheter.
• En god och tydlig service från kommunens verksamheter. Här är ett gott bemötande i alla lägen där vi alla ser vikten av att utifrån vårt uppdrag bidra till ett gott näringslivsklimat.
 
Varför ska man delta i dialogen?
– För att vara med och påverka och tillsammans bidra till stärkta förutsättningar för näringslivet.
 
Den 12 november genomför Eskilstuna kommun en digital näringslivsdialog med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter.