Trygghetsdialog för handeln

Handlare och näringsidkare är viktiga i arbetet med trygghet och säkerhet. Därför bjöd Eskilstuna kommun och samarbetspartners in till dialog med fokus på trygghet i Tuna Park för att ta del av handlarnas uppfattning och erfarenheter.

Elin Johansson, Polisen Eskilstuna och Eva Carlsson, Eskilstuna kommun pratade om deras förebyggande samverkan, om hur kommunen och polisen delar lägesbild för att kunna göra åtgärder och hur viktigt det är för handlare att rapportera in händelser.