Tyck till om Eskilstuna! #översiktsplan

Samråd Översiktsplan 2030

Arbetet med att revidera översiktsplanen för Eskilstuna kommun pågår. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela kommunens yta.

Planförslaget är nu ute på samråd och vi vill gärna ta del av dina synpunkter.
Samrådet för Eskilstunas reviderade översiktsplan, pågår under perioden 11 juni – 30 september 2019.
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen fram till och med den 30 september via hemsidan, e-post eller brev.

Hemsida: www.stadsutveckling.eskilstuna.se
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@eskilstuna.se
Brev: Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.