Tyck till om Eskilstunas översiktsplan 2030

Var med och tyck till!

Nu finns det ett reviderat förslag på Översiktsplan 2030 som du kan ha synpunkter på.

Översiktsplanen visar hur den fysiska miljön i Eskilstuna bör användas, utvecklas och bevaras. Den är en bas för planering och utbyggnad av bostäder, näringsliv, service och infrastruktur. Planen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Fram t o m den 31 mars kan alla eskilstunabor ta del av förslaget och tycka till om det.
Formulär: eskilstuna.se/framtid
E-post: kommunstyrelsen@eskilstuna.se
Brev: Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna Ange planens diarienummer: KSKF/2019:166