Affärsutvecklingsprogram

Med målet att ytterligare stärka och skapa tillväxt i Eskilstunas näringsliv initiera affärsutvecklingsprogram som är behovsstyrda utifrån näringslivet där Affärsutvecklingsprogrammen genomförs i samarbete med näringslivsaktörerna.