Digitala kommunala e-tjänster

Att på ett strukturerat sätt ta fram digitala vägar in till kommunens tillstånds- och ansökningsverksamhet. Det ska bli enkelt att som företagare kommunicera med Eskilstuna kommun.

En utvecklingsplan för 2019 ska tas fram. Den ska ge svar på vilken service och vilka tjänster gentemot näringslivet som behöver tas fram, utvecklas och/eller digitaliseras/automatiseras, utifrån vad näringslivet efterfrågar. Förslag på prioriteringar ska också göras, dels utifrån behov,  men också utifrån prioriterade områden i NKI-mätningen.