EI Kompetenspool

Jobbevolution 2018

EI Kompetenspool handlar om att lyfta och verkligen använda sig utav kompetensen i city! Det ska förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare och det ska öka välmåendet för arbetstagaren genom att kunna erbjuda fler timmar och fler arbetstillfällen.