ExportEvolution

Projektets huvudsakliga mål är att matcha kompetensen hos nyanlända personer i Eskilstuna med startup bolag, små eller medelstora bolag som har möjlighet att exportera sina produkter för att på detta sätt skapa mer sysselsättning i Eskilstuna.

Ett initiativ från Jobbevolution 2018