Företagarnätverket

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. Åtta träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

Ett nätverk som drevs av Eskilstuna kommun/Näringslivsenheten och Östsvenska Handelskammaren och detta samarbete drivs vidare under Affärsplan Eskilstuna.