In- och medflyttarservice

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

Näringslivsenheten har lämnat ett uppdrag till DEAB att ta fram en ”med-och inflyttarservice” och resurs är tillsatt.

Förstudie klar 2018 och genomförande under 2019.

Ett initiativ från 2016.