Samlas för Eskilstuna

Samhällsevolution 2018

Samlas för Eskilstuna vill samordna befintliga nätverk och främja nya nätverk för ökad samverkan kring gemensamma idéer och initiativ.Tillsammans kan vi göra Eskilstuna varmare, tryggare och mer inkluderande för människor i utanförskap. Ju fler vi är som samverkar desto mer kan vi åstadkomma.